Přejít k obsahu


Imagining Ethiopia in the Era of the League of nations, 1923-1935

Citace:
ZÁHOŘÍK, J. Imagining Ethiopia in the Era of the League of nations, 1923-1935. 1. vyd. Saarbrücken : Lambert Academic Publishing, 2012, 110 s. ISBN: 978-3-8484-4726-8
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Imagining Ethiopia in the Era of the League of nations, 1923-1935
Rok vydání: 2012
Místo konání: Saarbrücken
Název zdroje: Lambert Academic Publishing
Autoři: PhDr. Jan Záhořík Ph.D.
Abstrakt CZ: Kniha se zabývá dosud spíše opomíjenými aspekty členství Etiopie ve Společnosti národů v době před italskou invazí. Zvláštní pozornost je věnována československým pramenům.
Abstrakt EN: The monograph reflectes so far rather neglected position of Ethiopia during its membership in the League of Nations before the Italian Invasion in 1935. Special focus is given to the Czechoslovak point of view.
Klíčová slova

Zpět

Patička