Přejít k obsahu


Habitus vysokoškolského studenta ve studijním procesu

Citace:
DEJMALOVÁ, L. Habitus vysokoškolského studenta ve studijním procesu. In Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigmata-ideje-realizace : sborník z 18. výroční konference České pedagogické společnosti konané ve dnech 16.-17. února 2011 v Praze. Brno: Tribun EU, 2011. s. 99-100. ISBN: 978-80-263-0046-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The habitus of a University Student in a Study Process
Rok vydání: 2011
Místo konání: Brno
Název zdroje: Tribun EU
Autoři: Mgr. Lenka Dejmalová
Abstrakt CZ: Tématem příspěvku je sekundární analýza výzkumů vysokoškolských studentů v ČR s cílem poukázat na další možnosti zkoumání této studentské populace. I přes značnou heterogenitu současných studentů můžeme hovořit o relativně stálých vzorcích postojů a uvažování VŠ studentů- o habitu VŠ studenta. Akademický i profesní habitus vysokoškoláka se promítá do průběhu studia na vysoké škole. Vysokoškolské instituce tak musí reagovat na změny v očekáváních, zkušenostech, zájmech i obtížích studentů a podpořit akademickou integraci vysokoškoláků. Ukazuje se, že tématice studentských očekávání a jejich naplňování ze strany vysokých škol dosud nebyla věnována dostatečná pozornost.
Abstrakt EN: The article presents several findings of researches into university students carried out in the Czech Republic and aims to point out that the subject of student expectations, difficulties and interets has not been so far sufficiently treated. Despite the current diversity of this student population we might talk about the habitus of university students- a term used in sociology to describe a social property of individuals constituted of durable and structured dispositions. Academic and professional habitus of students affect the process of study. Higher education institutions must therefore respond to changes in students' expectations to support their academic integration.
Klíčová slova

Zpět

Patička