Přejít k obsahu


Optimalizace provozu bioplynové kogenerační jednotky v distribuční síti

Citace:
JINDRA, P. Optimalizace provozu bioplynové kogenerační jednotky v distribuční síti. Plzeň : Západočeská univerzita, 2010, 65 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Optimization of Biogas Cogeneration Unit in Distributional Grid
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Petr Jindra
Abstrakt CZ: Tato práce pojednává o připojování bioplynových jednotek do energetických sítí, zejména s důrazem na skládkové jednotky. Na konkrétním příkladě je provedena podrobná analýza dvouletého provozu včetně modelu sítě a navržena možná optimalizace.
Abstrakt EN: This thesis deals with connection of biogas units to energy networks especially with an emphasis on waste dump units. Thorough analysis of two years operation is made on particular example including a model of the network and there is also suggested possible optimization.
Klíčová slova

Zpět

Patička