Přejít k obsahu


Teachers' and Students' Requirements on Geomatics and Geoinformatics Education

Citace:
ČERBA, O., JEDLIČKA, K., JANEČKA, K., ŠILHAVÝ, J., CHARVÁT, K. Teachers' and Students' Requirements on Geomatics and Geoinformatics Education. In Conference Proceedings International Conference New Perspective in Science Education. Milano: Simonelli Editore, 2012. s. 183-189. ISBN: 978-88-7647-757-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Teachers' and Students' Requirements on Geomatics and Geoinformatics Education
Rok vydání: 2012
Místo konání: Milano
Název zdroje: Simonelli Editore
Autoři: Ing. Otakar Čerba , Ing. Karel Jedlička PhD. , Ing. Karel Janečka Ph.D. , Ing. Jakub Šilhavý , Karel Charvát
Abstrakt CZ: Technické vzdělávání se velice rapidně proměňuje. Vývoj je spojený s vývojem technologií, pedagogických metod, principů a také nástupem celoživotního vzdělávání. Příspěvek se pokouší porovnat požadavky dvou základních skupin účastníků vzdělávacího procesu - studentů a vyučujících.
Abstrakt EN: The technical education (including the education on the field of geomatics, geoinformatics and geoinformation technologies) is changing very rapidly. It is connected not only to technological development but also on new pedagogical methods and principles (and technologies) and need of lifelong learning. This paper tries to compare the two basic views on the educational questions. On the one hand there are learners and students, on the second hand there is very important opinion of teachers and training experts. To comparison the experiences of finished projects and projects in progress will be used. The University of West Bohemia in Pilsen and Czech Center for Science and Society (as well as other partners) have been cooperating and are cooperating on the various projects connected to educational activities such as CentraLab, SDI-EDU, Habitas, Metaschool or Multimedia Geomatics. Mainly the technological solutions (e.g. portals, multimedia materials, metadata) of above-mentioned projects will be introduced in this paper. Also the feedback from the students will be allowed for.
Klíčová slova

Zpět

Patička