Přejít k obsahu


Historicko‐archeologické poznání ovčáckého řemesla, pozdně středověkých a novověkých ovčínů v jižních Čechách

Citace:
ČAPEK, L., PREUSZ, M. Historicko‐archeologické poznání ovčáckého řemesla, pozdně středověkých a novověkých ovčínů v jižních Čechách. Praha, 2012.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2012
Autoři: Mgr. Ladislav Čapek , Mgr. Michal Preusz
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá vývojem a poznáním ovčáckého řemesla na prahu novověku. Vychází z výzkumu vybraných pozdně středověkých a raně novověkých ovčínů v jižních Čechách. Konkrétně se zabývá formou případových studií výzkumem ovčínů Žďár, Chýňava a Olešnice na bývalém schwarzenberském panství náležejícího k dominiu Hluboká nad Vltavou, okr. České Budějovice. Ovčín Žďár je zkoumán formou nedestruktivního výzkumu s užitím geofyzikálních a geochemických metod a drobného archeologického odkryvu. Ostatní ovčíny jsou rekonstruovány na základě stavebně-historického průzkumu. Podoba a charakter ovčínů je srovnán s ostatními doloženými ovčíny v Čechách.
Klíčová slova

Zpět

Patička