Přejít k obsahu


Umělá zátěž pro vysoké zatížení (3kW) do 500MHz

Citace:
KAVALÍR, T. Umělá zátěž pro vysoké zatížení (3kW) do 500MHz. 2012.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Dummy load for high power (3 kW) to 500 MHz
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Tomáš Kavalír
Abstrakt CZ: Toto zařízení je nutné při nastavování a testování například výkonových zesilovačů, kdy simuluje funkci antény a zajišťuje velmi dobré impedanční přizpůsobení v celém pracovním rozsahu až do kmitočtu 500MHz. Celý systém zařízení včetně chladícího systému je dimenzován na trvalé zatížení 1,5kW, popřípadě v režimu krátkodobých měření až do 3kW ztrátového výkonu. V případě impulsních měření je tento výkon ještě výrazně vyšší.
Abstrakt EN: This equipment is necessary when setting up and testing such as power amplifiers, where simulates the function of the antenna and provides a very good impedance matching across the operating range of up to 500MHz. This equipment (including equipment cooling system) is dimensioned at 1.5 kW continuous load, or under short-term measurements up to 3kW power dissipation.
Klíčová slova

Zpět

Patička