Přejít k obsahu


3-násobný Wilkinsonův slučovač s izolovanými vstupy pro 432MHz

Citace:
KAVALÍR, T. 3-násobný Wilkinsonův slučovač s izolovanými vstupy pro 432MHz. 2012.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: 3-way Wilkinson combiner with isolated inputs for 432MHz
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Tomáš Kavalír
Abstrakt CZ: Tento funkční vzorek byl vyvinut pro aplikaci výkonového sloučení třech kusů koncových modulů s výkonem cca 200W získat tak výstupní výkon po sloučení cca 600W. Pro potřeby oddělení jednotlivých stupňů je nutné, aby slučovač vykazoval vysokou izolaci mezi jednotlivými vstupními porty cca 15dB a více. Celkové dimenzování tohoto zařízení je až do výkonu 1kW. Vstupní i výstupní impedanční přizpůsobení je dobré a bylo změřeno SWR (max) =1,5 a průchozí útlum pod 0,2dB.
Abstrakt EN: This equipment was developed for application power combination three PAs 200W for 432MHz. For the purpose of separation of each PAs is necessary, if the combiner had high isolation between input ports about 15 dB or more. The overall design of this device is up to 1kW output. Input and output impedance matching is good and measured SWR (max) = 1.5 and the insertion loss 0.2 dB.
Klíčová slova

Zpět

Patička