Přejít k obsahu


Edukační centrum pro sociálně, tělesně, smyslově handicapované těhotné ženy

Citace:
KAŠOVÁ, L., LORENZOVÁ, E. Edukační centrum pro sociálně, tělesně, smyslově handicapované těhotné ženy. In Sborník z mezinárodní konference Jihlavské zdravotnické dny 2012. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012. s. 406-416. ISBN: 978-80-87035-52-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Educational center for socially,physically,sensually handicaped women
Rok vydání: 2012
Místo konání: Jihlava
Název zdroje: Vysoká škola polytechnická Jihlava
Autoři: Mgr. Lucie Kašová , Mgr. Eva Lorenzová
Abstrakt CZ: Východiska: Některé těhotné ženy nemají možnost navštěvovat kurzy pro těhotné, ať už jsou to důvody ekonomické nebo ženě brání nějaký handicap. Právě těmto ženám bychom chtěli pomoci v rámci našeho projektu a vytvořit edukační centrum pro sociálně, tělesně a smyslově handicapované těhotné. Cílem našeho průzkumu je zmapovat incidenci smyslově, tělesně a sociálně handicapovaných těhotných žen v Plzeňském kraji. Dále chceme zjistit informovanost porodních asistentek v této problematice. Třetím cílem je ověřit si potřebnost navrhovaného edukačního centra. Soubor: Respondenti, kteří odpovídali na naše dotazníkové šetření, jsou porodní asistentky pracující v gynekologicko-porodnických ambulancích v Plzeňském kraji a odborníci z řad pomáhajících profesí, kteří jsou v kontaktu s handicapovanými těhotnými ženami. Metody: Dotazníkové šetření a analýza volného písemného sdělení pracovníků z pomáhajících organizací. Průzkum probíhal v měsíci lednu 2012. Závěr: Těhotenství představuje pro každou ženu jednu z vývojových životních krizí. Pro handicapované těhotné ženy je toto období však ještě náročnější, neboť potřebují pro uspokojování svých potřeb mnohem více informací a také specifický přístup od odborníků, kteří jsou s nimi v kontaktu. Jedním z prvních odborníků z řad pomáhajících profesí, se kterými se handicapovaná těhotná žena v těhotenství setkává, je porodní asistentka. Proto je velmi žádoucí, aby porodní asistentky měly přehled v problematice poskytování specifické ošetřovatelské péče handicapovaným těhotným ženám a to navzdory malému výskytu handicapovaných těhotných žen v populaci.
Abstrakt EN: Starting point: Some pregnant women don´t have a opportunity of attending the courses for pregnant women because of economical reasons or all kinds of handicaps.Our project is designed for these women and our aim is creation of educational center for socially, physically, sensually handicaped women.The goal of our research is also to find out the appearance of these women in Pilsen region.The next thing we want to find out is the midwives´ knowledge of this problém. The third aim is the necessarity of the designed ecucational center. File:Respondents that were questioned are midwives working in Pilsen region and specialists in working with handicaped women. Methods: Query and analysis of free statements of workers from helping organizations. The survey was held in January 2012 in Pilsen region. Conclusion: Pregnancy means for every woman one of evolutional life crisis. But this period is much more difficult for the handicaped women because they need more information and also specified approach provided by specialists that are in touch with these women. Usually the handicaped woman meets the midwife for the very first time. This midwife represents the specialist coming out of helping professions. Therefore the midwives are aimed to have knowledge in providing of nursing care of handicaped pregnant women despired of the very rare frequency of those women in population.
Klíčová slova

Zpět

Patička