Přejít k obsahu


VIRTHUMAN

Citace:
KOS, L., MAŇAS, J., ŠPIRK, S., ČECHOVÁ, H. VIRTHUMAN. In Applied Mechanics 2012. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. s. 97-100. ISBN: 978-80-261-0097-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: VIRTHUMAN
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Lukáš Kos , Ing. Jaroslav Maňas , Ing. Stanislav Špirk , Ing. Hana Čechová Ph.D.
Abstrakt CZ: Projekt si klade za cíl vytvořit sadu jedinců lidské populace obecně použitelnou pro virtuální prototypování v oblasti bezpečnosti silničního provozu s ohledem na právní předpisy. Dalším cílem je připravit metodiku pro testování bezpečnosti vozidel v nestandardních konfiguracích havárie. Virtuální modely člověka jsou vytvořeny na základě Multi body přístupu. To umožňuje získat poměrně přesné výsledky v krátkém výpočtovém čase.
Abstrakt EN: The project aims to create a set of individuals of the human population in general be used for virtual prototyping in area of traffic safety with respect to legislation and prepare a methodology for testing the safety of vehicles in non-standard configurations of crash (one year of the three finished). Virtual models of human are created based on multi body system approach. This allows obtain quite suitable results in short computational time.
Klíčová slova

Zpět

Patička