Přejít k obsahu


Apeiron jako bezmezná přirozenost

Citace:
KOČANDRLE, R. Apeiron jako bezmezná přirozenost. Aithér : časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice, 2011, roč. 3, č. 6, s. 9-38. ISSN: 1803-7860
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Apeiron as the Boundless Nature
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Filosofický ústav AV ČR
Autoři: Mgr. Radim Kočandrle Ph.D.
Abstrakt CZ: Podle tradice měl Anaximandros z Mílétu nazvat "počátek", "princip" termínem to apeiron, "bezmezno". V Aristotelově díle však de facto překvapivě není doložena přímá spojitost mezi Anaximandrem a termínem to apeiron. Mohl to být proto až Theofrastos, který dané substantivum "vytvořil" na základě původního adjektiva. Dochované texty ukazují, že adjektivum apeiros, jako ve vyjádření "bezmezná přirozenost", se vztahovalo k protikladům. To apeiron tak může být pozdním termínem vyjadřujícím možnost každé diference, bezmezné rozpětí protikladů.
Abstrakt EN: It is said that Anaximander of Miletus had called his source by the term the apeiron (the boundless). Surprisingly, there is perhaps no textual evidence in the Aristotelian corpus where Anaximander is directly connected with the apeiron. It might be that Theophrastus “invented” the source of Anaximander as a substantive the apeiron, based on the original adjective. The texts indicate that the adjective apeiros as in the expression “boundless nature” was related to the opposites. The apeiron can be then a late term for a possibility of every difference, the boundless range of the opposites.
Klíčová slova

Zpět

Patička