Přejít k obsahu


Porodnictví ve starověké Mezopotámii

Citace:
SOBOTKOVÁ, V. Porodnictví ve starověké Mezopotámii. Gynekolog, 2011, roč. 20, č. 6, s. 227-230. ISSN: 1210-1133
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Obstetrics in Ancient Mezopotamia
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Medexart, s.r.o.
Autoři: Mgr. Veronika Sobotková Ph.D.
Abstrakt CZ: Fyziologický porod nebyl ve starověké Mezopotámii považován za nemoc. Porod sám probíhal pravděpodobně na porodních cihlách. Tato pozice mohla napomoci porodním asistentkám šabsútu nebo lékaři lepší kontrolu a pomoc. Porod byl doprovázen mnohými magickými procedurami, jejichž cílem bylo urychlení průběhu, zmenšení bolesti a ochrana před zlými silami. V medicínských textech můžeme najít popis porodních komplikací – porod koncem pánevním, mnohačetný porod, opožděný porod, bolestivý porod a poporodní komplikace – horečka, krvácení, bolest. Terapeutické možnosti byly značně omezeny. Komplikace byly běžné a mnoho případů končilo smrtí.
Abstrakt EN: Physiological birth was not classified as a disease in Ancient Mesopotamia. The delivery probably took place on birth bricks. This position may allow assistant šabsútu or physician better control and help. Birth was accompanied with several magical rituals, which should help to accelerate the delivery, reduce pain and protects against evil causing complications. In medical texts we can find only description of complications – breech birth, multiple fetuses, delayed birth, un-proceeding birth, painful firth, and postpartum complications – fever, bleeding, and pain. Therapeutical capabilities were significantly limited. Complications were common and in most cases terminate by death.
Klíčová slova

Zpět

Patička