Přejít k obsahu


Lékařství ve starověké Mezopotámii

Citace:
SOBOTKOVÁ, V. Lékařství ve starověké Mezopotámii. Nový Orient, 2011, roč. 66, č. 4, s. 16-19. ISSN: 0029-5302
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Medicine in Ancient Mesopotamia
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Orientální ústav AV ČR, v. v. i.
Autoři: Mgr. Veronika Sobotková Ph.D.
Abstrakt CZ: Lékařství ve starověké Mezopotámii, konkrétně samotný léčebný proces, může být rozdělen do fází diagnostiky, prognostiky, etiologie a vlastní terapie. Na poli diagnostiky mezopotamští lékaři zaznamenávali nejrůznější symptomy, dokonce i klinický obraz nemoci a typické symptomy ohlašující smrt pacienta. Cílem celého diagnostického procesu bylo stanovit prognózu pacienta. V rámci etiologie (nauky o příčině nemoci) vynikají typické fráze „ruka boha, ducha, člověka“, které neznamenají jen předpokládanou či personifikovanou příčinu nemoci, ale také významné kritérium klasifikace nemocí. Terapie může být rozdělena na terapii farmaceutickou (přírodní suroviny a léčiva), psychosomatickou (magické procedury) a mechanickou (obvazy, chirurgie).
Abstrakt EN: Medicine ancient Mesopotamia, specifically its treatment process, can be divided into the stages of diagnostics, prognosis, etiology and actual treatment. In the field of diagnostics, Mesopotamian physicians recorded various symptoms, even the clinical picture of the disease and typical symptoms ushered in death of patient. The aim of the whole diagnostic process was to specify the prognosis of the patient. Within the etiology (cause of illness) stand out the typical phrases “hand of god, ghost, man” that present not only assumed or personified cause of diseases but the important criterion for classification of diseases as well. The therapy is divided into components of pharmaceutical (natural materials and drugs), psychosomatic (magical procedures) and mechanical (bandages, surgery) therapy.
Klíčová slova

Zpět

Patička