Přejít k obsahu


Customer Oriented E-learning Courses

Citace:
EGER, L., PETRTYL, J. Customer Oriented E-learning Courses. In 9th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, 2012. s. 93-101. ISBN: 978-80-558-0092-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Customer Oriented E-learning Courses
Rok vydání: 2012
Místo konání: Nitra
Název zdroje: Constantine the Philosopher University in Nitra
Autoři: Doc. PaedDr. Ludvík Eger CSc. , Ing. Jan Petrtyl
Abstrakt CZ: Příspěvek je zaměřen na zákaznicky orientované e-learningové kurzy. Za e-learning (dle Hortona, 2009) považujeme použití informačních a komunikačních technologií pro vytvoření studijní zkušenosti. Tato komplexní definice zahrnuje mnoho forem a typů e-learningu. Zákaznicky orientované kurzy jsou na tomto poli jedním z nových trendů (viz např. ASTD, 2011). E-learning otevírá nové možnosti v oblasti neformálního vzdělávání. Lze využít nástrojů virálního marketingu pro tvorbu vnitřní i vnější motivace. Správná motivace je klíčem k úspěchu kurzu. V příspěvku prezentujeme příklady a otevíráme diskusi na téma "Jak může virální marketing pomoci tvořit motivaci ke studiu". V tomto kontextu je nutné připomenout i tzv. sociální učení (wiki, blogy, social networking sites apod.).
Abstrakt EN: The paper is focused on customer oriented courses. As e-learning we consider use of information and computer technologies to create learning experiences (by Horton, 2006). This complex definition covers a lot of forms and types of e-learning. Customer oriented courses are one of the emerging trends in the field of e-learning (see survey ASTD, 2011). The e-learning opens new opportunities for non-formal learning and creates support for informal learning. There is a possibility of using viral marketing to motivate students/customers in both ways: for the external and internal motivation. The appropriate motivation is of course the key point of a well prepared and well designed course. In this paper we briefly present some examples and open the discussion how to use principles of viral marketing to motivate students and to support customer oriented e-learning courses. In this context we must also consider the use of tools for social learning (wikis, blogs, social networking sites…).
Klíčová slova

Zpět

Patička