Přejít k obsahu


Cognitio singularium: Renesanční historiae naturalis a jejich proměny

Citace:
ČERNÁ, J. Cognitio singularium: Renesanční historiae naturalis a jejich proměny. Pro-Fil, 2011, roč. 12, č. 2, s. 11-20. ISSN: 1212-9097
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Cognitio singularium: The Renaissance natural histories and their changes
Rok vydání: 2011
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: PhDr. Jana Černá Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie se zabývá problematikou renesančních historiae naturalis, zejména potom vztahem, který v tomto žánru zaujímala empirie a tradiční vědění. Článek analyzuje rozdíly mezi historiae naturalis Starého světa (Gessner, Aldrovandi) a světa Nového (Oviedo, Hernández). Hlavním cílem textu je charakterizovat specifika těchto dvou typů „přírodní historie“ a stejně tak ukázat jejich podobnosti a poukázat na „zdánlivé paradoxy“.
Abstrakt EN: The central theme of this study is the problematics of historiae naturalis in Renaissance,especially the relationship between empiricism and tradition in this genre. The paper analyses the differences between historiae naturalis of The Old World (Gessner, Aldrovandi)and historiae naturalis (these) of The New World (Oviedo, Hernández). The main goal is to characterize the specific forms of these two ways of natural history and, on the other hand, to show their similarities and point out the „seeming paradoxes“.
Klíčová slova

Zpět

Patička