Přejít k obsahu


Sports Context of the Original Families of Three Generations of National Football Team Players

Citace:
VOTÍK, J., VÁLKOVÁ, H. Sports Context of the Original Families of Three Generations of National Football Team Players. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica, 2011, roč. 41, č. 3, s. 23-32. ISSN: 1212-1185
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Sports Context of the Original Families of Three Generations of National Football Team Players
Rok vydání: 2011
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Univerzita Palackého
Autoři: PaedDr. Jaromír Votík CSc. , Hana Válková
Abstrakt CZ: Rodinný kontext je považován za podstatný jev, ovlivňující vývoj celoživotní sportovní kariéry. Přes tuto skutečnost je role rodiny v etapách různých historických změn zkoumána zřídka. Výzkumný koncept studie je založen na "teorii přechodu", na pricipu "generačního přenosu", a to v rámci různého mikro (rodinného) a makro (sociálně-ekonomického) kontextu. Cílem studie je nalézt vztahy mezi ukazateli rané socializace v rodinném kontextu fotbalových hráčů-reprezentantů České repbliky ve třech rozdílných socio-ekonomických časových obdobích.
Abstrakt EN: Family context is cosidered to be an important phenomenon influencing life-span sports careers. In spite of this fact, the role of family as related to different historical changes is rarely investigated. The research concept of the study is based on the "theory of transition" and on the principle of "generation transfer" within various micro (family) and macro (socio-economic) contexts. The aim of the presented study is to find out the relationship between family context and early sports socialization in families of national football team players in the Czech Republic in three different socio-economic periods.
Klíčová slova

Zpět

Patička