Přejít k obsahu


Training to creative thinking as one of educational aims

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. Training to creative thinking as one of educational aims. Sovremennyj naučnyj vestnik, 2012, roč. 118, č. 6, s. 66-91. ISSN: 1561-6886
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Training to creative thinking as one of educational aims
Rok vydání: 2012
Autoři: Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Výchova k tvořivosti by se co nejdříve měla stát součástí celé výuky, neboť vychovávat žáky k tvořivosti nelze izolovaně. Technické práce jsou pouze jedním z předmětů, které jsou velmi vhodné pro zařazování úloh rozvíjejících tvořivé schopností dětí. Článek představuje zařazení tvořivosti do RVP jako cíle ve vzdělávání. Popisuje testování tvořivosti v rámci projektu Nonverbální tvořivost v technickém vzdělávání GAČR 406/07/0109. Poukazuje na využití výukových projektů při rozvíjení tvořivých schopností žáků.
Abstrakt EN: Training for creativity should become part of teaching as soon as possible as pupils cannot be taught in creativity in an isolated manner. Technical works only are one of the subjects much suitable for incorporating assignments developing creative abilities in children. This paper presents the inclusion of creativity in RVP as targets in education. Describes the testing of creativity in the project Nonverbal Creativity in technical education GACR 406/07/0109. It refers to the use of educational projects in developing pupils' creative skills .
Klíčová slova

Zpět

Patička