Přejít k obsahu


Identification of Fast-Moving Objects in Frequency Band 2,45 GHz

Citace:
BLECHA, T., ČENGERY, J., KUBERSKÝ, P., KROUPA, M. Identification of Fast-Moving Objects in Frequency Band 2,45 GHz. In 35 th International Spring Seminar on Electronics Technology - Power Electronics. Piscataway: IEEE, 2012. s. 383-387. ISBN: 978-1-4673-2240-9 , ISSN: 2161-2528
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Identification of Fast-Moving Objects in Frequency Band 2,45 GHz
Rok vydání: 2012
Místo konání: Piscataway
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Tomáš Blecha Ph.D. , Ing. Jiří Čengery Ph.D. , Ing. Petr Kuberský , Ing. Michael Kroupa ,
Abstrakt CZ: Článek se zabývá návrhem systému pro identifikaci rychle se pohybujích objektů ve frekvenčním pásmu 2,45 GHz. Jsou zde uvedeny důvody použití frekvenčního pásma 2,45 GHz a byla provedena literární rešerše dostupných RFID systémů pro toto frekvenční pásmo. Aktivní tag a čtečka pro identifikaci rychle se pohybujících objektů byly nyvrženy včetně vhodné antény a napájecího systému. Získané zkušenosti mohou být využity v oblasti dopravy pro identifikaci vozidel, zboží a jiných objektů.
Abstrakt EN: This paper describes system design for the identification of the fast-moving objects based on RFID frequency band 2,45 GHz. Reasons for using this frequency band 2,45 GHz are here summarized. Literature survey of available systems using this frequency band was done. Active tag and reader for identification fast-moving objects have been designed. The antenna and power supply design for active tags are involved. Experience finding can be utilized in the field of transportation for identification of vehicles, goods and other objects.
Klíčová slova

Zpět

Patička