Přejít k obsahu


Attainment and (sub)differentiability of the supremal convolution of a function and the square of the norm

Citace:
CIBULKA, R., FABIAN, M. Attainment and (sub)differentiability of the supremal convolution of a function and the square of the norm. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2012, roč. 393, č. 1, s. 632-643. ISSN: 0022-247X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Attainment and (sub)differentiability of the supremal convolution of a function and the square of the norm
Rok vydání: 2012
Autoři: Ing. Radek Cibulka Ph.D. , Doc. RNDr. Marián Fabian DrSc.
Abstrakt CZ: Nechť X je Banchův prostor s LUR normou. Za poměrně obecných předpokladů, je dokázáno, že supremální konvoluce zobecněné funkce definované na $X$ a kvadrátu normy se nabývá v silném smyslu na husté G-delta množině. Tento výsledek zahrnuje tvrzení dokázaná Bandyopadhyayem and Duttou farthest-distančních funkcích.
Abstrakt EN: Let X be a Banach space whose norm is LUR. Under some mild assumptions, it is shown that the supremal convolution of a fairly general function on X and the square of the norm is generically strongly attained. This contains a recent result of Bandyopadhyay and Dutta on farthest distance functions.
Klíčová slova

Zpět

Patička