Přejít k obsahu


Kinematical excited vibration of the nuclear fuel assembly

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z. Kinematical excited vibration of the nuclear fuel assembly. In 18th International Conference Engineering Mechanics 2012. Praha: Institut of Theoretical and Applied Mechanics, 2012. s. 1597-1602. ISBN: 978-80-86246-40-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Kinematical excited vibration of the nuclear fuel assembly
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: Institut of Theoretical and Applied Mechanics
Autoři: Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc. , Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc.
Abstrakt CZ: Článek popisuje modelování kmitání šestiúhelníkového palivového souboru aktivní zóny jaderného reaktoru kinematicky buzené pohybem opěrných desek aktivní zóny. Pohyb opěrných desek vzniká vlivem tlakových pulzací, generovaných cirkulačními čerpadly v hlavní cirkulační smyčce jaderné elektrárny. Cyklická a středová symetrie soustavy je předpokladem její dekompozice na šest identických pootočených segmentů tyčí, centrální trubku a nosný skelet. Tyto soustavy jsou propojeny v horizontálních rovinách pomocí oddělených mřížek. Pro stanovení ustáleného kmitání je použita metoda modální syntézy s kondenzací segmentů tyčí.
Abstrakt EN: The paper deals with modelling of the hexagonal type nuclear fuel assembly vibration caused by kinematical excitation determined by motion of the support plates in the reactor core. The support plate motion is excited by pressure pulsations generated by circulation pumps in the main circulation loops. The cyclic and central symmetry of the system is advantageous for the fuel assembly decomposition into six identical revolved fuel rod segments, central tube and skeleton linked by several spacer grids in horizontal planes. The modal synthesis method with condensation of the fuel rod segments is used for determination of steady vibration.
Klíčová slova

Zpět

Patička