Přejít k obsahu


Vilém Duranti – hlavní představitel středověké procesní nauky

Citace:
ČERNÝ, M. Vilém Duranti – hlavní představitel středověké procesní nauky. Revue církevního práva, 2012, roč. 18, č. 2, s. 21-35. ISSN: 1211-1635
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: William Duranti - The Main Represetative of the Medieval Procedural Schlarship
Rok vydání: 2012
Autoři: JUDr. Miroslav Černý Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek představuje život a dílo významného středověkého právníka ze 13. století Viléma Durantiho. Napsal nejznámější procesní dílo středověku s názvem Speculum iudiciale, které se stalo uznávaným svým rozsahem a komplexností materiálu. Dalším významným a velmi rozšířeným spisem, jehož autorem je rovněž Vilém Duranti, je právně-liturgická příručka Rationale divinorum officiorum.
Abstrakt EN: The article concerns life and work of a significant medieval lawyer of 13th century, William Duranti. He is the author of the most famous piece of work concerning procedual law in the Middle Age celled Speculum iudiciale, which has become respected more for its scope and completeness of used material. Another important and widespread work by William Duranti is a legal and liturgic guide Rationale divinorum officiorum.
Klíčová slova

Zpět

Patička