Přejít k obsahu


Bobbin lace as teaching project

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. Bobbin lace as teaching project. In Technical creativity in school´s curricula with the form of project learning "From Idea to the product"- from the kindergarten to the technical faculty : 10th international science symposium : proceedings. Ljubljana: Somaru, 2012. s. 108-112. ISBN: 978-961-6728-24-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Bobbin lace as teaching project
Rok vydání: 2012
Místo konání: Ljubljana
Název zdroje: Somaru
Autoři: Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Článek popisuje význam výukových projektů a jejich využití na 1. stupni ZŠ. Zabývá se rozdělením projektů podle způsobu plánování, místa realizace, počtu žáků. Konkrétně pak článek představuje paličkování jako jeden z možných námětů pro kombinovaný project věnovaných lidovým tradicicím.
Abstrakt EN: This article describes the significant role of educational projects and their utilisation at primary schools. It applies to the division of the project according to the way of planning, the place of realisation and the number of students. Specifically, the article introduces the bobbin lace technology as one of the possible theme for the project focusing on folk tradition.
Klíčová slova

Zpět

Patička