Přejít k obsahu


Numerical Schemes for Hyperbolic Balance Laws - Applications to Fluid Flow Problems

Citace:
BRANDNER, M., EGERMAIER, J., KOPINCOVÁ, H. Numerical Schemes for Hyperbolic Balance Laws - Applications to Fluid Flow Problems. In Finite Volume Methods - Powerful Means of Engineering Design. Rijeka : InTech, 2012, s. 35-60. ISBN: 978-953-51-0445-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Numerical Schemes for Hyperbolic Balance Laws - Applications to Fluid Flow Problems
Rok vydání: 2012
Místo konání: Rijeka
Název zdroje: InTech
Autoři: Doc. Ing. Marek Brandner Ph.D. , Ing. Jiří Egermaier Ph.D. , Ing. Hana Kopincová ,
Abstrakt CZ: Bilanční vztahy se objevují v mnoha oblastech inženýrské praxe, speciálně v mechanice tekutin. V minulých letech bylo vyvinuto mnoho numerických metod pro jejich řešení. V našem textu upřednostňujeme rozšířenou kvasilineární formulaci řešenou pomocí metody rozkladu toku. Pokusíme se formulovat metodu v nejobecnější podobě.
Abstrakt EN: Balance laws arise from many areas of engineering practice specifically from the fluid mechanics. Many numerical methods for the solution of these balanced laws were developed in recent decades. We prefer the augmented quasilinear nonconservative formulation solved by the flux-difference splitting in our text. We try to formulate the methods in the most general form.
Klíčová slova

Zpět

Patička