Přejít k obsahu


Základní charakteristika a sociální aspekty velké novelizace zákoníku práce České republiky

Citace:
PAVLÁTOVÁ, J. Základní charakteristika a sociální aspekty velké novelizace zákoníku práce České republiky. In Dôstojnosť zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahoch. Bratislava: Sprint dva, 2011. s. 42-61. ISBN: 978-80-89393-67-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Basic Characteristics and Social Aspects of the New Labour Law of the Czech Republic
Rok vydání: 2011
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Sprint dva
Autoři: Doc. JUDr. Jarmila Pavlátová CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá zaměřením a cíli novelizace zákoníku práce ČR a analyzuje vybrané problémy, o nichž je očekávána další diskuze na základě zkušeností s aplikací ZP v praxi. Jde např. o problém závislé a nelegální práce, o aplikaci principu smluvní svobody, o vztah zákoníku práce a občanského zákoníku ČR, o otázku písemné formy právních úkonů a jejich neplatnosti, o druhy pracovního poměru aj.
Abstrakt EN: The aim of this paper is to discuss selected theoretical and practical problems of the new Labour Law of the Czech Republic. The author´ analysis embraces, inter alia, the question of illegal work, the character of legal labour law´s legal norms, the relation of the Czech Republic new Labour Law to the Czech new Civil Law, new types of employment contracts, the new obligation of concluding employment contracts in writting, problems connected with the termination of employment contracts, etc. It is possible that some amendments to the new Labour Law will have to be prepared. In the next future, according to the author´s conclusions, further discussion of most of these topical problems is expected.
Klíčová slova

Zpět

Patička