Přejít k obsahu


Poznámky k § 127 odst. 7 a 8 obchodního zákoníku anebo další pokus o racionální interpretaci této úpravy

Citace:
DVOŘÁK, T. Poznámky k § 127 odst. 7 a 8 obchodního zákoníku anebo další pokus o racionální interpretaci této úpravy. Právní fórum, 2012, roč. 9, č. 2, s. 71-73. ISSN: 1214-7966
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Notes to § 127 par. 7 and 8 of the Commercial Code or another attempt at a rational interpretation of this regulation
Rok vydání: 2012
Autoři: JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Předkládaný článek se podrobně zabývá interpretací právní úpravy dodatečného souhlasu společníka společnosti s ručením omezeným s návrhem usnesení mimo rámec zasedání valné hromady podle § 127 odst. 7 a 8 obch. zák. Předmětná úprava, jež je od svého přijetí předmětem značných odborných pochybností a kontroverzí, je interpretačně velmi náročná a nejasná a pro právní praxi tudíž nepříliš použitelná.
Abstrakt EN: The presented article deals in detail with the interpretation of legal regulation of additional consent of a partner of limited liability company with the proposal of resolution outside the framework of general meeting under § 127 par. 7 and 8 of the Commercial Code. The regulation in question, which has been the subject of considerable professional doubts and controversies since its adoption, is very demanding and unclear for interpretation and therefore not very suitable for use in legal practice.
Klíčová slova

Zpět

Patička