Přejít k obsahu


Cropmarks in main field crops enable the identification of a wide spectrum of buried features on archaeological sites in Central Europe

Citace:
GOJDA, M., HEJCMAN, M. Cropmarks in main field crops enable the identification of a wide spectrum of buried features on archaeological sites in Central Europe. Journal of Archaeological Science, 2012, roč. 39, č. 6 (June), s. 1655-1664. ISSN: 0305-4403
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Cropmarks in main field crops enable the identification of a wide spectrum of buried features on archaeological sites in Central Europe
Rok vydání: 2012
Autoři: Prof. PhDr. Martin Gojda CSc. , Prof. RNDr. Michal Hejcman PhD et PhD
Abstrakt CZ: Pohřbené (zahloubené, podpovrchové) archeologické objekty nacházející se v prostředí oraných ploch (polí) mohou být často objeveny díky vizuálně identifikovatelným změnám ve vzrůstu, označovaným termínem prorostové příznaky. Tématem tohoto článku je ukázat škálu objektů identifikovanou prostřednictvím porostových příznaků na území Čech, evidovaných při vizuálním leteckém průzkumu a dokumentovaných na leteckých fotografiích.
Abstrakt EN: Buried (syn. sunken, sub-surface and sub-soil) archaeological features on arable land can frequently be discovered due to visually detectable changes in crop growth termed cropmarks. The aim of this paper was to demonstrate the range of features identified through cropmarks identified by means of aerial reconnaissance from low-altitude, and documented on aerial photographs in stands of main field crops in Bohemia (the Czech Republic).
Klíčová slova

Zpět

Patička