Přejít k obsahu


Brain Infarction Core Delineator

Citace:
MAULE, P., KLEČKOVÁ, J. Brain Infarction Core Delineator. 2012.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Brain Infarction Core Delineator
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni, Katedra informatiky a výpočetní techniky
Autoři: Ing. Petr Maule , Doc. Dr. Ing. Jana Klečková
Abstrakt CZ: Tento software umožňuje zpracování DICOM souborů obsahujících CT vyšetření mozku, konkrétně objemové mapy označované jako CBV (Cerebral Blood Volume) nebo PBV (Perfused Blood Volume). V takovýchto snímcích označí nekrotickou tkáň. Jedná se o konzolovou aplikaci, jejíž chování lze ovlivnit parametry příkazové řádky. Výstupem jsou PNG soubory, ve kterých je červenou barvou označena detekovaná nekrotická tkáň. Dalším výstupem je výpis statistických hodnot naměřených uvnitř detekované nekrotické tkáně jako jsou objem, maximální naměřená hodnota a průměrná hodnota včetně směrodatné dochylky. Tento software byl vyvinut v rámci projektu Grantové Agentury České Republiky číslo 106/09/0740.
Abstrakt EN: This software processes input DICOM images containing CT examinations of brain - volumetric maps called CBV (Cerebral Blood Volume) or PBV (Perfused Blood Volume). In such images an infarction core is delineated. The software is a console application and the processing can be adjusted by used command line parameters. The output are PNG images where red color expresses the detected infarction core. As another output there are provided statistical characteristics evalutated inside the detected infarction core like volume, maximal value and average value including standard deviation. This software was developed in connection with a grant of the Grant Agency of the Czech Republic 106/09/0740.
Klíčová slova

Zpět

Patička