Přejít k obsahu


Ruční ohýbačka drátové stavební výztuže

Citace:
VANĚK, V., DUNÍK, M., DUNÍK, P., MUCHNA, Z. Ruční ohýbačka drátové stavební výztuže. Praha, 2012.
Druh: PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Ruční ohýbačka drátové stavební výztuže
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: Úřad průmyslového vlastnictví
Autoři: Doc. Ing. Václav Vaněk Ph.D. , Ing. Miroslav Duník , Ing. Petr Duník , Zdeněk Muchna
Abstrakt CZ: Drátové výztuhy pro stavební betonové konstrukce se ohýbají hromadně ve speciálních obvykle hydraulických zařízeních s motorovým elektrickým pohonem a na stavbu se přiváží již hotovém stavu. Na stavbě je ale nutno zhotovit (ohnout) doplňující výztuhy, nebo upravit výztuhy stávající. Jelikož se jedná o menší počet takto zhotovených nebo upravovaných výztuh, nevyplatí se na stavbě instalovat velké zařízení na ohýbání drátů, které je nutno připojit na zdroj elektrickou energii a výztuhy se dohýbají ručně údery kladiva na drát přes dřevěný trám, který je na stavbě k dispozici. Výše uvedené nevýhody odstraňuje ohýbačka drátů stavební výztuže s mechanickým ručním pohonem, která pro ohyb drátu využívá ohybový moment vyvozený lidskou silou zesílený pomocí ozubeného převodu.
Abstrakt EN: Wire reinforcement for concrete building structures bend usually in bulk in special hydraulic equipment with electric motor drive system and the construction is already bringing the final state. The building is to be made ​​but (bend) the additional reinforcements or modify existing ones. Since it is a smaller number being made ​​or modified bracing shall be paid for the construction of installed a large equipment for bending wires that must be connected to a source of electrical energy. Stiffeners are bent by hand hammering the wire over a wooden beam, which is available on site. The bending wire reinforcement with a mechanical hand drive eliminates disadvantages construction above. It uses for bending wire bending moment deduced by human power amplified using gear drive.
Klíčová slova

Zpět

Patička