Přejít k obsahu


Metodika dílenského plánování s podporou informačního systému Helios Orange

Citace:
BOZDĚCH, J., ŘEHOŘ, J. Metodika dílenského plánování s podporou informačního systému Helios Orange. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2011. s. 2282-2289. ISBN: 978-80-904877-7-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methodology workshop planning with support of information system Helios Orange
Rok vydání: 2011
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: MAGNANIMITAS
Autoři: Ing. Jan Bozděch , Ing. Jan Řehoř Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Příspěvek si klade za cíl představení nového systému dílenského plánování s podporou informačního systému Helios Orange. Článek vznikl na základě projektu MPO-OPPI, kde je hlavní myšlenkou transfer znalostí mezi společností a partnerskou univerzitou. Zavádět nové systémy do již stávajících procesů není vždy jednoduché. V našem případě došlo k objevení celé řady slabých míst, se kterými bylo třeba pracovat a postupně je odstranit. K tomu je nutnou podmínkou nejen fungující komunikace, ale zejména dokonalá znalost firemních procesů. Protože v našem případě byly obě tyto podmínky splněné, došlo k úspěšnému zavedení dílenského plánování a vytvoření metodiky dílenského plánování, což přispělo k dalšímu rozvoji společnosti.
Abstrakt EN: The aim of this article is to present a new system of planning workshop with the support of the Helios Orange information system. The article was created based on a MPO-OPPI project, where the main concept is the transfer of knowledge between the company and the partner university. Implementing a new system into existing processes is not always easy. In our case a number of weaknesses were discovered which had to be gradually removed. In addition, not only functional communication is necessary, but especially perfect knowledge of business processes. Because in our case both these conditions have been met, the workshop planning and implementation of the planning methodology workshop was successful, which contributed to the further development of the company.
Klíčová slova

Zpět

Patička