Přejít k obsahu


Verification of input data for capacity planning by REFA method

Citace:
BOZDĚCH, J., DUCHEK, V., ŘEHOŘ, J. Verification of input data for capacity planning by REFA method. In ERIN 2012. Prague: Czech Technical University, 2012. s. 267-272. ISBN: 978-80-01-05038-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Verification of input data for capacity planning by REFA method
Rok vydání: 2012
Místo konání: Prague
Název zdroje: Czech Technical University
Autoři: Ing. Jan Bozděch , Doc. Ing. Vladimír Duchek Ph.D. , Ing. Jan Řehoř Ph.D.
Abstrakt CZ: Implementace systému kapacitního plánování do již fungujícícho výrobního procesu je velmi náročnou technicko-organizační disciplínou. Hlavní problém spočívá v nesprávných datech v technické dokumentaci. Tato data musí být analyzována a verifikována, protože představují vstupní data pro systém kapacitního plánování. Bez verifikovaných dat není možné očekávat efektivní výstupy. Ideálním nástrojem pro verifikaci je metodika REFA, což ukazuje náš příspěvek.
Abstrakt EN: The implementation of a capacity planning system in a functional production process is an exacting technical and organizational task. The main problem is usually the unobjective data contained in the technological documentation. These data must be analysed and verified throughout implementation, because they are the inputs for the system of capacity planning. Without a verification of inputs we cannot expect satisfactory results from the system of capacity planning. A suitable instrument for verifying the correctness of the inputs is REFA methodology, which is a universally valid methodology for the verification of technological data. This paper presents a concrete example of the application of REFA methodology for the verification of technological data for capacity planning.
Klíčová slova

Zpět

Patička