Přejít k obsahu


Objektivizace dat pro plánování výroby metodikou REFA

Citace:
BOZDĚCH, J., DUCHEK, V. Objektivizace dat pro plánování výroby metodikou REFA. Strojírenská technologie, 2012, roč. 17, č. 1,2, s. 2-8. ISSN: 1211-4162
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Objectification of data for production planning metodology REFA
Rok vydání: 2012
Autoři: Ing. Jan Bozděch , Doc. Ing. Vladimír Duchek Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Článek pojednává o objektivizaci dat pro plánování metodikou REFA. První část příspěvku je věnována teoretickému uvedení do metodiky, která pomocí teoretických poznatků, zkušeností a kreativity technic-kého myšlení může nastartovat ve firmách proces trvalého zlepšování procesů. Dosahované výsledky jsou důkazem toho, že tento systém práce je schopen přinášet výsledky ve formě zvýšení produktivity práce s minimálními náklady na realizaci. Na několika uvedených studiích je ukázáno, jaké výsledky je touto metodikou možné dosáhnout. Dále ukazuje, že se jedná o metodiku univerzální, tedy je ji možné aplikovat na různé procesy.
Abstrakt EN: The article discusses the objectification of data for planning REFA methodology. Industrial experience shows continually, that measures to improve processes of implementation and selection is often only intuitive. This has the effect that the possible rationalization of effects for competitiveness is not widespread. Using a systematic process to plan appropriate work tasks before implementing the proposed changes, by contrast, can often avoid expensive finishing work during production and thus reduce costs and generate profits faster. Complex consideration of planning requires orderly thinking and a systematic approach. The process is con-ducted in stages so that steps are systematically eliminated in connection with existing business systems, and re-formed with meaningful connections to elements of the business system.
Klíčová slova

Zpět

Patička