Přejít k obsahu


Citace:
KNOLL, V., PEZL, T. . 2012.
Druh: DALŠÍ AKTIVITY
Jazyk publikace: xxx
Anglický název: Maria Curie-Skłodowska University, The Faculty of Law and Administration, Lublin, Poland
Rok vydání: 2012
Autoři: JUDr. Vilém Knoll Ph.D. , JUDr. Tomáš Pezl
Abstrakt CZ: V rámci pobytu, zaměřeného zejména na komparaci obsahu i metod výzky právních dějin a ústavního práva byla realizována také výuka a závěrečné kolokvium předmětu Szkola prawa czeskiego.
Abstrakt EN: Within the residence, focused mainly on comparing the content and methods of teaching legal history and constitutional law were also realized teaching and final colloquium subject to Czech law school.
Klíčová slova

Zpět

Patička