Přejít k obsahu


Veřejnoprávní deformace soukromoprávních vztahů v oblasti telekomunikačního práva

Citace:
JANÁK, M. Veřejnoprávní deformace soukromoprávních vztahů v oblasti telekomunikačního práva. In I. celostátní studentská vědecká konference SVOČ v oboru právo a právní věda. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2011. s. 119-132. ISBN: 978-80-87146-50-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Public Law deformation of private law relations in the field of telecommunications law
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova v Praze
Autoři: JUDr. Martin Janák
Abstrakt CZ: Příspěvěk kriticky hodnotí ustanovení § 129, odst. 1 zákona o elektronických komunikacích, na základě kterého je dána Českému telekomunikačnímu úřadu pravomoc k rozhodování tzv. účastnických sporů.
Abstrakt EN: Contribution to critically evaluate the provisions of § 129, article 1 of the Electronic Communications, under which it is given by the Czech Telecommunication Office the authority to resolve disputes participating.
Klíčová slova

Zpět

Patička