Přejít k obsahu


O gramatice mateřského jazyka pro jinojazyčné mluvčí

Citace:
HRDLIČKA, M. O gramatice mateřského jazyka pro jinojazyčné mluvčí. In Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach. Bratislava: Univerzita Komenského, 2011. s. 151-156. ISBN: 978-80-223-3066-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: On Mother Tongue Grammar for Foreigners
Rok vydání: 2011
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Univerzita Komenského
Autoři: Doc. PhDr. Milan Hrdlička CSc.
Abstrakt CZ: Gramatika hraje důležitou roli v didaktice cizích jazyků, včetně komunikačních metod. Způsob, jakým je česká gramatika zpracována v učebnicích má své nevýhody - v učebnicích češtiny pro cizince, stejně jako v gramatických učebnicích určených pro jinojazyčné mluvčí.
Abstrakt EN: Grammar plays an important role in foreign language didactics, including the communicational method. The way Czech grammar is treated in textbooks has its drawbacks - in textbooks of Czech for foreigners, as well as in grammar textbooks designed for foreign speakers.
Klíčová slova

Zpět

Patička