Přejít k obsahu


Čeština pro středně a více pokročilé

Citace:
BISCHOFOVÁ, J., HASIL, J., HRDLIČKA, M., KRAMÁŘOVÁ, J. Čeština pro středně a více pokročilé. 3. vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2011, 322 s. ISBN: 978-80-246-1793-0
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova v Praze
Autoři: Jana Bischofová , Jiří Hasil , Doc. PhDr. Milan Hrdlička CSc. , Jitka Kramářová
Abstrakt CZ: Učební materiál je určen cizojazyčným mluvčím, jejichž znalost českého jazyka odpovidá podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky úrovni B1 a úrovním vyšším. Cílem učebnice je přispívat k rozvíjení a prohlubování široce a komplexně chápané komunikační kompetence v češtině. Autoři proto při procvičování ústní i psané komunikace věnují velkou pozornost aspektům mluvnickým, lexikálním a v neposlední řadě rovněž sociokulturní dimenzi.
Klíčová slova

Zpět

Patička