Přejít k obsahu


Unified parallel Experiment Interface for Medical Research System

Citace:
KRATOCHVÍL, M., VČELÁK, P., KLEČKOVÁ, J. Unified parallel Experiment Interface for Medical Research System. In Proceeding of the International Conference on Health Informatics. Setúbal: SciTePress, 2012. s. 449-452. ISBN: 978-989-8425-88-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Unified parallel Experiment Interface for Medical Research System
Rok vydání: 2012
Místo konání: Setúbal
Název zdroje: SciTePress
Autoři: Ing. Michal Kratochvíl , Ing. Petr Včelák , Doc. Dr. Ing. Jana Klečková
Abstrakt CZ: Pokud zpracováváme velké množství dat, a/nebo počítáme složité úlohy, dostáváme se často do problémů, že výpočetní výkon jednoho stroje není dostačující. Řešením jsou paralelní výpočty. Nicméně problematika paralelních výpočtů nemusí být pro odborníky z lékařské sféry jednoduchá, nebo používané nástroje nemají pro paralelní výpočty nativní podporu. Naším cílem je navržení unifikovaného rozhraní, které umožní využití paralelních přístupů pro naše výzkumníky v oboru lékařství. Toto rozhraní musí poskytovat podporu pro stávající i budoucí experimenty a být platformě nezávislé.
Abstrakt EN: When we are processing large quantity of a data, and/or we are computing complex tasks, computational performance of one computer is not enough. Solution is parallel processing. However proper approach to parallel programming doesn't need to well-known to medical experts or computational tool doesn't have native support for parallel programming. Our goal is to design unified interface, which allows parallel approach to our medical researchers. It must provide support for existing medical experiments and it must provide full interoperability.
Klíčová slova

Zpět

Patička