Přejít k obsahu


Fixing Element with Permanent Magnet for Transport of Rails

Citace:
DOLEŽEL, I., ŠKOPEK, M., ULRYCH, B., VORÁČEK, L. Fixing Element with Permanent Magnet for Transport of Rails. In Proceedings of 9th International Conference, ELEKTRO 2012. Piscataway: IEEE, 2012. s. 411-414. ISBN: 978-1-4673-1179-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Fixing Element with Permanent Magnet for Transport of Rails
Rok vydání: 2012
Místo konání: Piscataway
Název zdroje: IEEE
Autoři: Prof. Ing. Ivo Doležel CSc. , Ing. Martin Škopek , Doc. Ing. Bohuš Ulrych CSc. , Ing. Lukáš Voráček
Abstrakt CZ: Je navrhován upínací element s permanentním magnetem pro přepravu kolejnic. Prvek nepotřebuje žádný externí zdroj energie a může být ovládán pomocí krátkých proudových impulzů z vhodného zdroje umístěného na zařízení. Článek představuje zařízení a jeho matematický model, který je řešen numericky. Je provedena diskuse výsledků názorného příkladu.
Abstrakt EN: A load-bearing transport element with permanent magnet for transport of rails is proposed. The element does not need any external source of energy and may be controlled by short current pulses delivered from an appropriate source fixed to the device. The paper presents the device and its mathematical model that is solved numerically. The results of an illustrative example are discussed
Klíčová slova

Zpět

Patička