Přejít k obsahu


Osobní obchodní společnosti ve světle rekodifikace českého obchodního práva

Citace:
DVOŘÁK, T. Osobní obchodní společnosti ve světle rekodifikace českého obchodního práva. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2012, 533 s. ISBN: 978-80-7357-755-1
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Partnerships in the light of re-enactment of Czech private law
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: Wolters Kluwer ČR
Autoři: JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Předkládaná monografie představuje podrobný rozbor právní úpravy, tzv. osobních obchodních společností, tj. veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti, podle platného právního řádu České republiky. Dále je pak připojen i podrobný rozbor právní úpravy nejstarší formy evropské nadnárodní korporace, tj. evropského hospodářského zájmového sdružení, které je též specifickým druhem osobní obchodní společnosti a na které se právní úpravy veřejné obchodní společnosti aplikuje subsidiárně.
Abstrakt EN: The submitted monograph represents a detailed analysis of the legal regulation of the so called parntnerships, i.e. the general partnership and the limited parntnership according to Czech body of laws in force. It is follewed by a detailed analysis of the legislation of the oldest form of European multinational company, i. e. the European economic interest group which is, at the same time, a specific type of private limited company and to which the legal regulation of the general partnership is applied supplementarily.
Klíčová slova

Zpět

Patička