Přejít k obsahu


Problematika proudového limitu ohrožujících vlivů pro kolejové obvody

Citace:
HLOUŠEK, P., KONEČNÝ, J., BENEŠ, K. Problematika proudového limitu ohrožujících vlivů pro kolejové obvody. NŽT, 2012, roč. 20, č. 2, s. 11-15. ISSN: 1210-3942
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2012
Autoři: Ing. Petr Hloušek Ph.D. , Ing. Jiří Konečný , Ing. Karel Beneš Ph.D.
Abstrakt CZ: V článku je popsána problematika stanovení přípustných limitů ohrožujících proudů, které mohou působit na kolejové obvody (KO). Pro uvedení čtenáře do problematiky je v textu nejprve zmíněno třídění různých druhů cizích vlivů, které mohou působit na KO. Poté následuje podrobný popis způsobu odvození proudového limitu ohrožujícího galvanického vlivu zpětného trakčního proudu. V závěru je uvedena aktuální situace ohledně stanovení limitů ohrožujících vlivů a perspektivních KO.
Abstrakt EN: The paper concerns the estimation of admissible limits for endangering currents which may affect function of the track circuits. At the beginning, the classification of the impacts endangering the track circuits is mentioned, followed by the detailed description of estimation method for the current limit endangering the galvanic impact of the return traction current. At the end the actual situation of the endangering impacts limits estimation and perspective track currents are presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička