Přejít k obsahu


Vědecká praxe v období mimořádné vědy: filosofická a sociologická perspektiva

Citace:
BENDA, L. Vědecká praxe v období mimořádné vědy: filosofická a sociologická perspektiva. Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni, 2012.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2012
Autoři: Mgr. Libor Benda
Abstrakt CZ: Z metodologického hlediska lze rozlišit dva přístupy k analýze vědecké činnosti: 1) filosofickou analýzu, která „racionálně“ rekonstruuje průběh vědeckého bádání toliko na základě studia publikovaných vědeckých pramenů, a 2) sociologickou analýzu, která podrobuje zkoumání také příslušný sociální kontext a která v ideálním případě čerpá přímo z bezprostředního kontaktu a komunikace s vědci zapojenými do výzkumu. V příspěvku oba přístupy porovnám na dvou příkladech „mimořádné vědy“ z dějin moderní fyziky, a to sporu ohledně anomálních výsledků měření gravitačních vln, jenž proběhl v první polovině sedmdesátých let minulého století, a aktuální diskusi ohledně detekce superluminálních neutrin v rámci experimentu OPERA. Pokusím se ukázat, že filosofická analýza nám podává jen velmi zjednodušený obraz vědecké praxe, přičemž není schopna uspokojivě zodpovědět některé klíčové metodologické otázky vědeckého bádání, a že sociologická analýza je pro adekvátní porozumění vědecké praxi nezbytná.
Klíčová slova

Zpět

Patička