Přejít k obsahu


IR thermography heat flux measurement in fire safety applications

Citace:
ŠVANTNER, M., VACÍKOVÁ, P., HONNER, M. IR thermography heat flux measurement in fire safety applications. INFRARED PHYSICS & TECHNOLOGY, 2012, roč. 55, č. 1, s. 292-298. ISSN: 1350-4495
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: IR thermography heat flux measurement in fire safety applications
Rok vydání: 2012
Autoři: Ing. Michal Švantner Ph.D. , Ing. Petra Vacíková , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Článek se zabývá možnostmi měření tepelného toku v aplikacích požární bezpečnosti. Jsou prezentovány dvě metody pro stanovení radiačního tepelného toku - termografická "source-target" metoda a kontaktní termočlánková "contact-target" metoda. Obě metody byly současně použity pro měření tepelného toku v průběhu požárního experimentu hoření plastových boxů z HDPE polyethylenu. Teoretické předpoklady, experimentální sestava a porovnání výsledků jsou prezentovány v tomto příspěvku. Jsou vyhodnoceny závislost tepelného toku na vzdálenosti a směru od zdroje tepla. Jsou diskutovány možné bezpečnostní rizika vyplývající z vysokých teplot uvnitř hořícího stohu boxů a z vysokého tepelného toku v blízkém okolí požáru.
Abstrakt EN: The paper deals with heat flux measurement possibilities in fire safety applications. The paper presents two methods for radiation heat flux measurement – the thermography source-target measurement method, and the radiation contact target measurement method. Both the methods were used simultaneously for radiation heat flux measurement during a fire experiment on a high-density polyethylene plastic box storage stack. The theoretical background, experimental set-up, application example, and comparison of both methods are presented in this paper. Dependence of heat flux magnitude on a distance and direction from a heat source is evaluated. The possible safety risks ensuing from high temperatures inside the burning stack, and therefore high heat fluxes near the stack, are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička