Přejít k obsahu


Výzkumy o využití interaktivních učebnic na ZŠ

Citace:
SIMBARTL, P. Výzkumy o využití interaktivních učebnic na ZŠ. In DITECH'12 : sborník z mezinárodní konference. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2012. s. 1-6. ISBN: 978-80-7435-178-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Research on the use of interactive textbooks for primary school
Rok vydání: 2012
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Univerzita Hradec Králové
Autoři: Mgr. Petr Simbartl
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o dosavadních výzkumech a zjištěních v oblasti používání interaktivních učebnic na prvním stupni ZŠ. Interaktivní učebnice získávají stále větší popularitu, avšak je nutné znát i jejich účinnost pro maximální využití potencionálu těchto učebnic. S tímto blízce souvisí i studijní preference žáků. Dále to spočívá v porovnání výuky s běžnou papírovou učebnicí, kombinace papírové učebnice a interaktivní a další využívané metody one-to-one computing. Vlastní výzkum je zaměřen na porovnání prvních dvou metod na 1. st. ZŠ v oblasti výuky geografie (vlastivědy).
Abstrakt EN: This paper deals with current research and findings in the use interactive textbooks to primary school. Interactive books are becoming more popularity, but it is necessary to know their effectiveness and to maximize the potential of these textbooks. With this study closely connected with the preferences of students. Furthermore, it is compared normal teaching with paper textbook , a combination of paper textbooks and interactive textbooks use of the one-to-one computing. Custom research is focused Compared to the first two methods on primary school in teaching homeland study.
Klíčová slova

Zpět

Patička