Přejít k obsahu


Vypořádání dědictví podle islámského práva

Citace:
BEZOUŠKOVÁ, L., BEDNÁŘ, V. Vypořádání dědictví podle islámského práva. Acta Iuridica Olomucensia, 2011, roč. 6, č. 2, s. 91-113. ISSN: 1801-0288
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Inheritance in Islamic law
Rok vydání: 2011
Autoři: JUDr. Lenka Bezoušková Ph.D., LL.M. , JUDr. Václav Bednář Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá islámským dědickým právem jakožto jednou z nejdůležitější oblastí islámského práva pro muslima. Poukazuje na to, jak muslimští právníci dovodili poměrně odlišné právní názory ohledně některých aspektů islámského práva vztahujících se k sukcesi a to zčásti díky odlišné interpretaci primárních zdrojů islámského práva. Článek také osvětluje, jakým způsobem je pozůstalost rozdělena mezi dědice.
Abstrakt EN: This paper focuses on Islamic succession law as one of the most important part of law for Muslim. It demostrates how Muslim jurists have derived at slightly different opinions regarding certain aspects of Islamic law pertaining to succession partly due to differences in the interpretation of the primary sources of the Sharia. Paper also explores how is a estate of Muslim devided between heirs.
Klíčová slova

Zpět

Patička