Přejít k obsahu


The memory of holy mountains of Bohemian prehistory

Citace:
CHROUSTOVSKÝ, L. The memory of holy mountains of Bohemian prehistory. Biskupin, 2012.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The memory of holy mountains of Bohemian prehistory
Rok vydání: 2012
Autoři: Mgr. Luboš Chroustovský Ph.D.
Abstrakt CZ: V tomto příspěvku diskutuji možnosti studia paměti a posvátnosti ve vztahu k horám v českém pravěku. Zvažuji tři základní aspekty: vyvýšeniny jako specifické prvky environmentu, hory jako místa lidského zájmu a jako konstituční prvky kulturní tradice. Příspěvek pojednává o případové studii zahrnující více než 200 vyvýšenin a archeologické doklady od paleolitu po dobu laténskou.
Abstrakt EN: In my paper I discuss possible ways of research on the concept of memory and sacredness in relation to mountains of Bohemian prehistory. There are three main aspects considered in my study: elevation as a specific feature of the relief and environment, mountains as the areas of human interest and mountains as the constituents of cultural tradition. The archaeological record from the Palaeolithic to the La Tène period was studied for more than 200 elevations.
Klíčová slova

Zpět

Patička