Přejít k obsahu


Vybrané aspekty metodologie aplikované antropologie

Citace:
TOUŠEK, L. Vybrané aspekty metodologie aplikované antropologie. In Vybrané kapitoly z aplikované sociální antropologie. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s. 25-106. ISBN: 978-80-261-0122-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Selected aspects of methodology of applied anthropology
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Ladislav Toušek
Abstrakt CZ: Text představuje design výzkumu v aplikované antropologii s důrazem na vybrané techniky vytváření dat, který mi jsou polostrukturovaný rozhovor a fokusní skupiny. Rovněž je věnována pozornost povaze dat v (aplikované) antropologii, konstrukci vzorku a analýze dat.
Abstrakt EN: The text presents applied research design with its specifics and gives an overview of particular methods such as semistructured interview and focus groups.
Klíčová slova

Zpět

Patička