Přejít k obsahu


Non-Newtonian effects of pulsatile blood flow in a realistic bypass graft geometry

Citace:
VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A., BUBLÍK, O. Non-Newtonian effects of pulsatile blood flow in a realistic bypass graft geometry. In 18th International Conference Engineering Mechanics 2012. Praha: Institut of Theoretical and Applied Mechanics, 2012. s. 1505-1516. ISBN: 978-80-86246-40-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Non-Newtonian effects of pulsatile blood flow in a realistic bypass graft geometry
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: Institut of Theoretical and Applied Mechanics
Autoři: Doc. Ing. Jan Vimmr Ph.D. , Ing. Alena Jonášová , Ing. Ondřej Bublík
Abstrakt CZ: Předložená práce je věnována matematickému modelování pulzačního proudění krve v reálném modelu aorto-koronárního bypassu s individálním žilním štěpem. Krev je modelována jako nestlačitelná nenewtonská kapalina, jejíž tokové vlastnosti jsou popsány Carreauovým-Yasudovým modelem. Numerické řešení nelineárního systému Navierových-Stokesových rovnic je založeno na třístupňové projekční metodě a „cell-centred“ metodě konečných objemů formulované pro hybridní nestrukturované tetrahedrální sítě. Vzhledem k tomu, že dlouhodobá funkčnost implantovaných bypassových štěpů, je úzce spojena s hemodynamikou, jsou získané numerické výsledky analyzovány a diskutovány s ohledem na rozložení hlavních hemodynamických faktorů, jakými jsou například smykové napětí na stěně a oscilační smykový index.
Abstrakt EN: The study is focused on mathematical modelling of pulsatile blood flow in a patient-specific aorto-coronary bypass model with individual graft. Blood is considered to be an incompressible non-Newtonian fluid, whose behaviour is described by the macroscopic Carreau-Yasuda model. The numerical solution of the non-linear system of incompressible Navier-Stokes equations is based on the three-stage fractional step method and the cell-centred finite volume method formulated for hybrid unstructured tetrahedral grids. Since patency and long-term performance of all implanted bypass grafts is closely related to hemodynamics, all obtained results are analysed and discussed with the help of several significant hemodynamical wall parameters such as cycle-averaged wall shear stress and oscillatory shear index.
Klíčová slova

Zpět

Patička