Přejít k obsahu


Výchova ke zdravému životnímu stylu

Citace:
ČÁBALOVÁ, D. Výchova ke zdravému životnímu stylu. 1. vyd. Plzeň : Nakladatelství Fraus, 2012, 180 s. ISBN: 978-80-7238-175-3
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Nakladatelství Fraus
Autoři: PhDr. Dagmar Čábalová Ph.D.
Abstrakt CZ: Publikace je určena jako příručka učitele pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Najdete v ní formulaci cílů ve všech doménách, obsahuje metodické náměty, doporučené výukové metody a formy, návrhy na hodnocení žáků i učitele a nechybí ani řešení úkolů k těmto tématům: vztahy mezi lidmi, dorozumívání, změny v životě člověka, člověk a výživa, životní styl, člověk a zdraví, rozvoj osobnosti. Příručka učitele je doplněna kopírovatelnými přílohami, pracovními listy a většina informací se týká interaktivní práce s učivem. Tato metodická příručka je zpracována prodle RVP pro základní vzdělávání (stejně tak jako učebnice, ke které je příručka učitele určena).
Abstrakt EN: The publication is intended as a guide for teachers of second Primary School and the corresponding grades of grammar schools. You will find a formulation of objectives in all domains, includes teaching suggestions, recommended teaching methods and forms, proposals for assessment of pupils and teachers and there are also tasks on the following topics: relationships, communication, changes in human life, human and nutrition, environment style, people and health, personal development. Teacher's Guide is supplemented kopírovatelnými attachments, worksheets and much of the information relates to interactive work with the curriculum. This methodological guide is prepared to prolong his RVP basic education (as well as a textbook, the teacher's guide that is intended.
Klíčová slova

Zpět

Patička