Přejít k obsahu


Burgen im Land zwischen Böhmen und dem Reich. Der gegenwärtige Erkenntnisstand zum älteren Horizont der Adelssitze im Egerland

Citace:
KNOLL, V., KAREL, T. Burgen im Land zwischen Böhmen und dem Reich. Der gegenwärtige Erkenntnisstand zum älteren Horizont der Adelssitze im Egerland. In Adel, Burg und Herrschaft an der „Grenze“: Österreich und Böhmen. Beiträge der interdisziplinären und grenzüberschreitenden Tagung im Freistadt, Oberösterreich, 26. bis 28. Mai 2011. Linz: Oberösterrreichische Landesmuseum, Institut für Österreichische Geschichtsforschung, Institut für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2012. s. 205-219. ISBN: 978-3-85474-269-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: ger
Anglický název: Castles in the country between Bohemia and the Empire. The current state of knowledge of erlie mansions term of Chebsko
Rok vydání: 2012
Místo konání: Linz
Název zdroje: Oberösterrreichische Landesmuseum, Institut für Österreichische Geschichtsforschung, Institut für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
Autoři: JUDr. Vilém Knoll Ph.D. , Tomáš Karel
Abstrakt CZ: Práce presentuje základní charakteristiky sídel ministeriálů a postministeriální šlechty na Chebsku, zpracované na základě podrobného multioborového srovnávacího studia vybraných lokalit ležících dnes na území České republiky i Spolkové republiky Německo.
Abstrakt EN: The work presents the basic characteristics of settlements and ministeriales postministeriální nobility in Chebsko, processed multispecialized based on a detailed comparative study of selected sites located today in the Czech Republic and Germany.
Klíčová slova

Zpět

Patička