Přejít k obsahu


KKS/KPP SHEETMETAL V SYSTÉMU NX UNIGREAPHICS

Citace:
HYNEK, M., HAJM, M., VOTÁPEK, P., RAAB, Z., GRACH, M. KKS/KPP SHEETMETAL V SYSTÉMU NX UNIGREAPHICS. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2012, 68 s. ISBN: 978-80-261-0123-9
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: KKS/KPP SHEETMETAL IN SYSTEM NX UNIGREAPHICS
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Doc. Ing. Martin Hynek Ph.D. , Bc. Miroslav Hajm , Ing. Petr Votápek , Ing. Zdeněk Raab , Ing. Miroslav Grach
Abstrakt CZ: Tyto skripta slouží pro výuku pokročilých metod CAD systémů na katedře konstruování strojů v rámci předmětu KKS/KPP. Na konkrétních příkladech jsou ukázány postupy tvorby plechových dílů . Tato část je vypracována pro software NX UNIGRAPHICS.Postupy jsou vypracovány pro software NX - UNIGRAPHICS verze 7.5.
Abstrakt EN: This textbook serves to teach advanced features of CAD systems for of Department of machine design within the course KKS / KPP. On the real product is shown process of creating sheetmetal components. Procedures are developed for software NX - UNIGRAPHICS version 7.5
Klíčová slova

Zpět

Patička