Přejít k obsahu


KKS/KPP SHEETMETAL V SYSTÉMU PRO/ENGINEER

Citace:
HYNEK, M., VOTÁPEK, P., RAAB, Z., GRACH, M. KKS/KPP SHEETMETAL V SYSTÉMU PRO/ENGINEER. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2011, 70 s. ISBN: 978-80-261-0050-8
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: KKS/KPP SHEETMETAL IN SYSTEM PRO/ENGINEER
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Doc. Ing. Martin Hynek Ph.D. , Ing. Petr Votápek , Ing. Zdeněk Raab , Ing. Miroslav Grach
Abstrakt CZ: Tyto skripta slouží pro výuku pokročilých metod CAD systémů na katedře konstruování strojů v rámci předmětu KKS/KPP. Na konkrétních příkladech jsou ukázány postupy tvorby plechových dílů . Tato část je vypracována pro software PRO/ENGINEER.Postupy jsou vypracovány pro software PRO/ENGINEER verze wildfire 4.
Abstrakt EN: This textbook serves to teach advanced features of CAD systems for of Department of machine design within the course KKS / KPP. On the real product is shown process of creating sheetmetal components. Procedures are developed for software PRO/ENGINEER version wildfire 4.
Klíčová slova

Zpět

Patička