Přejít k obsahu


KKS/ICB SYSTÉM PRO/MECHANICA

Citace:
HYNEK, M., VOTÁPEK, P., RAAB, Z., GRACH, M. KKS/ICB SYSTÉM PRO/MECHANICA. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2012, 107 s. ISBN: 978-80-261-0109-3
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: KKS/ICB SYSTEM PRO/MECHANICA
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Doc. Ing. Martin Hynek Ph.D. , Ing. Petr Votápek , Ing. Zdeněk Raab , Ing. Miroslav Grach
Abstrakt CZ: Tyto skripta slouží pro výuku pokročilých metod CAE systémů na katedře konstruování strojů v rámci předmětu KKS/ICB. Na konkrétních příkladech jsou ukázány postupy tvorby výpočtových modelů, analýz a výsledků . Tato část je vypracována pro software PRO/MECHANICA.Postupy jsou vypracovány pro software PRO/MECHANICA verze wildfire 4.
Abstrakt EN: This textbook serves to teach advanced features of CAE systems for of Department of machine design within the course KKS / ICB. On the real product is shown process of creating computational model, analysis and results. Procedures are developed for software PRO/MECHANICA version wildfire 4.
Klíčová slova

Zpět

Patička